2grace เลือกสรรสิ่งดีสำหรับคุณ
seaweed-calcium

แคลเซียม แมกนีเซียม

จำเป็นต่อร่างกาย

ขาดไม่ได้ เพราะต้องใช้ทุกวัน
checkRisk

นพ.เทพรักษา เหมพรหมราช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์โรคกระดูกพรุนของประเทศไทยในจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน โรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ว่า ปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนถึง 90% องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนทั่วโลก เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุข อันดับ 2 ของโลกรองจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
อ้างอิงจาก :สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ

สาเหตุสำคัญที่ร่างกายต้องสูญเสียแคลเซียมในแต่ละวัน

1.เกิดจากขบวนการของร่างกายจะขับทิ้งวันละ 150-200 มก.
2.การทานอาหารเค็ม มีแนวโน้มทำให้ร่างกายต้องขับทิ้งแคลเซียมมากขึ้น
3.การทานโปรตีนจากสัตว์ มีแนวโน้มทำให้ร่างกายขับแคลเซียมทิ้งมากขึ้น
4.จากการสูบบุหรี่ สารเคมี มีส่วนทำให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียม
อ้างอิงจาก :PCRM.ORG

seaweed-bone-06

ข้อดีของแคลเซียมจากสาหร่ายทะเล

caret มีแร่ธาตุ 74 ชนิด ที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย เช่น แมกนีเซียม โบรอน ซีลีเนียม ฟอสฟอรัส

caret มีค่าสภาวะเป็นด่าง pH 9.5-10.5 ดีกับร่างกาย

caret มีการทดสอบการแตกตัวในลำไส้ สูงถึง 86.5% ย่อยง่าย ไม่ท้องผูก ไม่ตกค้าง

caret ปราศจากสารก่อภูมิแพ้

caret แคปซูลจากพืช แตกตัวง่าย ปลอดภัย

seaweed-quote

ได้เวลาเสริมแคลเซียม

เพื่อกระดูกและฟันแข็งแรง

เลือกแคลเซียมจากสาหร่ายทะเล


seaweed-bone-06
seaweed-bone-06
recomment

seaweed-bone-06
seaweed-bone-13 seaweed-bone-14
X
chat