นโยบายความเป็นส่วนตัว

เอกสารความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการรวบรวมขึ้นเพื่อช่วยให้สมาชิก เข้าใจและรับทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

A. การจัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ

1. สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมและต้องการติดตามข้อมูลของเรา เราจะขอให้คุณกรอก อีเมล์ เพื่อเราจะสามารถส่งข้อมูลต่างถึงคุณและคุณสามารถปฏิเสธิการรับจดหมายอีเมล์ได้ หากคุณต้องการ
2. ในส่วนของสมาชิกของเรา คุณจำเป็นที่ต้องให้ข้อมูล ที่อยู่ เพื่อใช้ส่งสินค้าหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อกลับ หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการเสียภาษีให้กับทางสรรพากร
3. เรามีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของคุณ เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมของเรา โดยจะจัดเก็บเพียง สิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

B. การใช้ข้อมูลส่วนตัว

1. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเรา เท่านั้น
2. เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่เราได้ ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการ เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้
 

C. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ, บทบัญญัติต่างๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

D.การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ ที่คุณใช้งานเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน แต่อย่างไรคุณสามารถยกเลิกการเก็บคุกกี้ได้ โดยเราจะมีปุ่มให้คุณคลิกยกเลิกการเก็บคุกกี้  

E.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจ ทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์  

F.การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้   เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราได้ที่

559/129 ซ.เสือใหญ่อุทิศ ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 66 02-077-6497
E-mail : [email protected]