นโยบายการการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (“ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้” “ลูกค้า” “ท่าน”) ได้รับประสบการณ์หลังการขายที่ประทับใจในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท ทูเกรซ เน็ตเวิร์ค จำกัด เรามุ่งมั่นปรารถนาให้ลูกค้า ทุกท่านมั่นใจ ในมาตรฐานสินค้า และการให้บริการหลังการขาย

1. เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถขอคืนเงินและ/หรือเปลี่ยนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้
- “สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
- “สินค้าชำรุดเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า และเชื่อว่าอาจเกิดความเสียหายระหว่างทาง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย
- “สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียดที่แจ้งไว้” หมายถึง ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) หรือสินค้าที่ส่งให้มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ระบุไว้
- “ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ
- “สินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ หากท่านไม่พอใจกับสินค้าทีได้รับ เช่น ทานแล้วแพ้ หรือ ไม่ได้รับคำแนะนำเป็นที่พอใจ ลูกค้าสามารถส่งกลับคืนได้ ภายใน 30 วัน โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 50%
* โดยลูกค้ายินดีรับผิดชอบในส่วนค้าจัดส่งสินค้าคืนกลับ บริษัทฯ
2. ระยะเวลา

2.1 กรณีที่ขอคืนเงิน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าคืน
2.2 กรณีเปลี่ยนสินค้า ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืน

ทางบริษัท ทูเกรซ เน็ตเวิร์ค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะพอใจกับสินค้าและบริการของเรา
ฝ่ายบริการลูกค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทุกช่องทางที่แจ้งไว้ เช่น LINE Facebook หรือทางโทรศัพท์